Rivestart for Lyse Elnett på rådhustomten

Administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett og prosjektleder Andreas Poulsson i Base Property kunne i dag konstatere at rivingen for å gi plass til nybygget er i gang. Foto: Ingvild Ween, Lyse

Arbeidet med å rive deler av det gamle rådhuset i Sandnes er i gang. Lyse Elnett har signert avtale om nytt administrasjonsbygg på tomten som ligger godt synlig i Jærveien 33.

Det skal bygges to bygningskropper i massivtre med glassoverbygg mellom byggene, slik at det dannes et atrium i midten – der også hovedinngangen kommer. Det er planlagt kantine i første etasje.

Bygget er på 4 etasjer og vil totalt ha et bruttoareal på cirka 6000 kvadratmeter og skal huse 250 Lyse-ansatte. Det nye bygget er estimert å ha en totalkostnad på omkring 270 millioner kroner.

– Lyse Elnett holder i dag til på Tronsholen, og sitter der fordelt på flere bygg som har for få kontorplasser i forhold til antall ansatte. Bygningene er lite tilpasset dagens situasjon, og hindrer oss i å jobbe mer effektivt. Nettselskapet spiller en viktig rolle i det grønne skiftet med elektrifisering av samfunnet som pågår for fullt i vår region. Vi er derfor opptatt av at det nye bygget skal tilrettelegge for samhandling og kunnskapsdeling, samt at det skal være framtidsrettet og fleksibelt, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

Energiløsninger

Det nye bygget skal ha fjernvarme og fjernkjøling, samt solcelleanlegg på taket. Taket vil være såkalt blått der regnvann blir samlet i basseng for å drenere ut i avløpssystemet. Det bidrar til å redusere overbelastning på avløpsnettet og utfordringen med overvann. Det nye administrasjonsbygget skal ha miljøsertifisering Breeam Excellent.

I underetasjen blir det plass for sykkelparkering, garderober og parkeringsplasser for tjenestebiler. I parkeringskjelleren under Rådhusmarka (boligprosjektet sør for rådhustomten) blir det 36 parkeringsplasser for ansatte.

Innflytting i 2021

Parallelt med at arbeidet på tomten pågår, så arbeides det med planløsning for kontorlokalene hvor ansatte kommer med sine innspill. Det har hele tiden vært ønskelig at det nye kontorbygget skal være mer enn kun et nytt bygg. Det skal også brukes til å bygge identitet og få til organisasjons- og kulturutvikling i Lyse Elnett Det nye administrasjonsbygget skal stå klart for innflytting mot slutten av 2021.

– Vi ser veldig fram til byggestart og ikke minst til å overlevere et kontorbygg av ypperste klasse, både med tanke på arkitektur, funksjonalitet og miljøsertifisering, sier Andreas Poulsson, prosjektleder i Base Property.

Han legger til at det er en fjær i hatten å utvikle et bygg for Lyse Elnett.

– Det viser at vi kan vinne en offentlig anskaffelseskontrakt med hard konkurranse. Vi har jobbet med dette i halvannet år, sier Poulsson.

Renoveringen av hovedbygget starter også med det første, der Sandnes Helsepark skal etableres.

Lyse Elnett ble etablert i 1999 og er det lokale nettselskapet til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Time, Gjesdal, Hjelmeland og Kvitsøy. Nettselskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i regionen. Selskapet har 350 ansatte.

Byggearbeidene og renoveringen startet i desember 2019.

DELTAKERE I PROSJEKTET

  • Arkitekt: Saaha
  • Totalentreprenør bygg: Backe Rogaland
  • Totalentreprenør teknisk: Caverion Norge
  • Byggherreombud: Paxon
  • Digital rådgiver: Atea