Skriver entrepriseavtaler til 200 millioner

Andreas Poulsson, byggherreombud Ole Petter Valle i Paxon og Sjur Hana markerer på korrekt måte at avtalen er underskrevet.

Tidligere denne uken skrev Base Property avtaler med Backe Rogaland og Caverion til en verdi av 200 millioner kroner for oppføringen av Lnetts nye administrasjonsbygg i Jærveien 33, på eiendommen til det tidligere rådhuset i Sandnes.

Avtalene fordeler seg på rundt 150 millioner kroner for Backe, rundt 50 millioner kroner for Caverion. De to selskapene er sidestilte hovedentreprenører på henholdsvis bygg og teknisk.

– Vi er svært glade for å ha fått disse to avtalene i havn. Rammebetingelsene både når det gjelder arbeidskraft og råvarer er svært påvirket av koronasituasjonen, men alt ser ut til å gå etter planen når det gjelder framdrift og overlevering, sier prosjektleder Andreas Poulsson i Base Property.

– Betyr mye

Administrerende direktør Sjur Hana i Backe Rogaland sier kontrakten er en god nyhet for selskapet, men også for hele bygg- og anleggsbransjen i distriktet.

– Dette oppdraget betyr mye for oss, ikke minst gir det trygghet for de ansatte vi bruker på dette prosjektet. Det er også med på å sikre mange arbeidsplasser hos våre underlevererandører, sier han.

– Bedre rustet

Det samme melder salgssjef Erling Mellemstrand i Caverion, som skal levere alle tekniske fag.

– Vi har vært med i prosjektet siden oppstart før jul, men å lande denne avtalen også formelt gjør oss bedre rustet i denne utfordrende situasjonen. Dette betyr arbeid for våre fagarbeidere innen elektro, rør, ventilasjon, automasjon, AV, sikkerhet, kjøling og IKT, sier han.

Bygget vil være bærekraftig med solstrøm, og integrerte tekniske løsninger i KlimaTak som sikrer et godt inneklima gjennom behovsstyrt lufttilførsel for dem som skal oppholde seg i bygget.

– Forskning viser at et godt inneklima gir høyere trivsel, bedre helse og lavere sykefravær. Vi tilbringer nesten 90 prosent av tiden vår innendørs, så her spiller teknologien en avgjørende rolle, sier Mellemstrand.

Rivingen startet i januar

Sandnes rådhus ble oppført i 1961, som daværende Høyland rådhus. Det fikk navnet Sandnes etter kommunesammenslåingen i 1965 og det er der tilbygget fra 1982 lå det nå bygges nytt administrasjonsbygg for Lnett.

Rivingen startet i begynnelsen av januar og det skal bygges to bygningskropper i massivtre med glassoverbygg mellom byggene, med et atrium i midten – der også hovedinngangen kommer. Det er planlagt kantine i første etasje og utover Lyses del av bygget er det er det også plass ytterligere 50 kontorarbeidsplasser.

– Det betyr at det kommer 300 nye arbeidsplasser i Sandnes sentrum bare i dette bygget, kort vei til Skeiane stasjon og med noen få hundre meter bort til Langgata, sier prosjektleder Poulsson.

Bygget er på fire etasjer og vil totalt ha et bruttoareal på cirka 8500 kvadratmeter inkludert parkeringskjeller. Det skal stå ferdig i løpet av 2021.