Hva er BREEAM?

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) ble lansert i 1990. Siden har over 530.000 bygg blitt sertifisert etter metoden. Metoden brukes nå i mer enn 70 land over hele verden.

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsbransjen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele prosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR-sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, samt forurensning.

Jærveien 33 skal sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent.

Dette er BREEAM

Posjektledelsen passer på at arbeidsplassen er sunn og trygg – både for de som jobber der og omgivelsene rundt. Vi tar alltid hensyn når vi bygger og er nøye med våre miljørutiner. Før vi setter spaden i jorden, har vi gjort våre
undersøkelser, for å kunne gi deg de beste forutsetningene for å trives på din nye arbeidsplass.

Et godt innemiljø er viktig for trivselen. Lys skal du få akkurat passe av, men sjenerende lyd skal vi skjerme deg for, og romtemperaturen skal kunne tilpasses de enkeltes behov. Vi holder oss til helse- og miljøvennlige produkter slik at det skal være godt å trekke pusten inne så vel som ute. Ikke minst skal du føle deg trygg på arbeidsplassen – for dersom man arbeider godt, så lever man godt.

Hvis vi sparer på energien, så sparer vi miljøet, og du sparer penger. Derfor utstyrer vi alle byggene våre med med de smarteste løsningene. For hver gang heisen går opp eller ned, samles energi som tas i bruk neste gang den er i farta. Utebelysningen skal være god og effektiv, slik at den ikke blir en last for felleskassen. Alt for at bygget skal være så energieffektivt som mulig.

Hverdagen er mye logistikk. Det er ikke en løsning for alt. Å legge til rette for at du kan dele bil, sykle alene eller ta buss med andre er viktig. Lade- og lagrebehov, kort vei til kollektivknutepunkt bidrar også til å gjøre det enklere for deg å velge transport som skåner miljøet.

VI bygger med tanke om å redusere miljøpåvirkningen fra byggematerialer. Når vi planlegger og bygger velger vi smart slik at vedlikehold og reparasjon minimeres. Det gir lav miljøpåvirkning i byggets levetid.

Tilgang til rent vann er viktig for oss alle. Men å sløse er unødvendig. Derfor benytter vi effektive sanitærløsninger og smarte vannsystemer, som bidrar til å få ned forbruket av drikkevann. Plantene i uteområdet er robuste og ikke for tørste. Dette sørger for at du får nyte frodige uteområder, uten at unødig vann går til spille. For jo mer vann vi sparer, jo mer sparer vi miljøet.

Vi er stolte av å kildesortere! Hele veien fra byggeplass til ferdig bygg stiller vi strenge krav til at avfallsmengden minimeres. Byggeavfall håndteres og returneres som seg hør og bør, og i den grad det er mulig benytter vi oss av resirkulerte byggematerialer. Vi har også lagt opp smarte løsninger for avfallshåndtering. Dette gjør det enkelt for deg å fortsette der vi slapp.

Når vi bygger, tenker vi også på at økologien rundt oss må ivaretas gjennom hele byggefasen. Vi har som mål å etterlate tomten bedre enn da vi startet. Slik at når det er innflytningsklart er grøntarealene naturlig opparbeidet. Plantevalgene skal være stedstypiske og vedlikeholdet godt planlagt.

I et godt nabolag tar bygget også hensyn til deg. Utebelysningen er skånsom, oppvarmede fellesarealer er skikkelig planlagt og tatt nøye hånd om. Støynivået minimeres og vi bygger selvsagt på områder med lav risiko for flom. Et godt bygg skal være trygt både for deg og for omgivelsene.