Gang, sykkel og fortau stengt i Jærveien

Utbygger og entreprenør melder om endringer i varslingsplan.