Nye omkjøringsveier

Grunnet videre arbeid med vann og avløp i Jærveien, vil området som er merket med gult på kartet bli stengt for trafikk i løpet av dagen.

Omkjøring til Rådhusmarka eller Jærveien 33, fra Ganddal må følge omkjøringsvei som er merket med rødt på kartet.

Omkjøring til Rådhusmarka eller Jærveien 33, fra Sandnes sentrum må følge omkjøringsvei som er merket med blått.

OBS! Det pågår fortsatt arbeid tett på omkjøringsveien som ligger på Jærveien. All ferdsel innenfor byggegjerde skal skje i gangfart!