Arbeid utover vanlig arbeidstid

I perioden frem til 28.10.20 vil det foregå arbeider utover vanlig arbeidstid. Arbeid vil pågå fra klokken 07.00 til 21.00 i ukedager.

På lørdager vil det være arbeid fra 08.00-16.00, melder Backe Rogaland.

Det vil hovedsakelig foregå stillearbeider i tidsrommet klokken 19.00 til 21.00 for å hensynta naboer.

Tilbakemeldinger vedrørende arbeidstid eller andre forhold kan meldes til e-post arne.reidar.rasmussen@backe.no.